www.FAUNAPASSAGE.dk
FAUNAPASSAGER
REFERENCER
KONTAKT
 

 

Ledehegn

 

Tunneler

 

Nedfaldsskakt

 

Fauna Passage Aps

Sikrer at  kunden får et system af tunneller og paddehegn der er stærk,
holder meget længe, er nemt at vedligeholde  og biologisk funktionelt for
padder og småpattedyr.

 

Paddehegn og tunneller indbygges på 2 måder:

Vi tilbyder:

- Levering af paddehegns elementer og tunnelelementer på byggepladsen
med indbygnings vejledning på stedet af person med erfaring. 
- Komplet indbygning af paddehegn og tunnel ler.

Kvalitet:

Fauna Passage anvender elementer af typen ”Zieger” enten produceret i
Tyskland eller støbt på indbygnings stedet afhænging af indbygningsforhold
og kundeønsker.

Zieger systemet er udviklet til at holde i gennemsnit lige så længe som vejens
øvrige komponenter og renovering kan derfor tidligst påregnes når den nye
vej med broer og anden infrastruktur skal renoveres i fremtiden.

 

Zieger GMBH er en tysk privat virksomhed ejet af Egon Zieger.

Virksomhedens primære produkter er betonelementer af høj kvalitet til
faunapassager. Systemet af faunapassager fremstillet af Zieger GMBH er testet
i flere europæiske lande og resultaterne har vist, at det meget effektivt tilgodeser
smådyrenes muligheder for fri vandring og spredning i landskabet.

Hvorfor bør man vælge Zieger elementer?

En længere praktisk erfaring i etablering af passager til padder og småpattedyr
såvel som teknisk tilsyn viser, at Zieger fremstiller meget holdbare elementer,
hvilket har en stor betydning, ved anlæg af veje eller jernbaner.

Ziegers elementer benyttes under motorveje i Tyskland, Danmark, Sverige,
Holland, Frankrig, Schweiz, Polen og under lufthavnen i Frankfurt.

Ziegers system af faunapassager omfatter nedenstående elementer:

 

 

Ledehegn

Et ledehegn er en nødvendig del af et faunapassage anlæg, og har til formål at
lede dyr til tunneler og sikre at dyrene ikke vil få adgang til vejen.

Udformning af profilet af hegns elementer er indrettet for at forhindre
overklatring af padder og småpattedyr. Endvidere beskytter formen mod
både vækst af uønsket vegetation og jord bestrøning, som spærre vandring.

Ryc. 1. Ledehegn, C-element

 

Tunneler

Tunneler sikrer, at dyr uskadt kan passere fra den ene side af en vej til den anden.
Selvom tunnelerne primært anlægges for padder, viser resultaterne af
undersøgelser at de benyttes af flere forskellige grupper af småpattedyr
f.eks. flere arter af mus, brud, ræv og grævling.

Tunneler bygges af to typer af betonelementer: de yderste ved ind- og udgang,
som bygges sammen med ledehegnet og de midterste som ligger under
vejoverfladen. Tunnelerne er beregnet til at leve op til både de tekniske og
de biologiske krav. Elementerne fremstilles i forskellige størrelser i et
rektangulært profil, da det har vist sig at være det mest hensigtsmæssige ud
fra de forskellige dyrearters behov.

Rys. 2. Tunnel- yderst element

Ryc. 3. Tunnel- midterst element

 

 

Nedfaldsskakt

En nedfaldsskakt er nødvendig hvor et faunapassageanlæg krydser sideveje.
Strukturen har til formål at standse og opsamle vandrende dyr fra sidevejen
til hovedvejen.

Gitteret består af to elementer: en rist af stål lagt på en betonrende, der
kobles sammen med ledehegnet. Små dyr falder gennem risten og ledes
videre langs C-elementer af til en tunnel.

Ryc. 4. En nedfaldsskakt